Articles for tag: bonsai, bonsai đẹp, cây cảnh, cây kiểng, giâm cành, giâm cành bonsai

Farmvina

Hướng dẫn giâm cành các loại Tùng

Giâm cành các loại tùng: Phương pháp giâm cành này có thể áp dụng với hầu hết các loài Tùng (Juniper) khác như tùng cối, duyên tùng, kim tùng … bởi chung một loài thì chúng có những đặc điểm tương tự như nhau thôi. Nên giâm cành vào giữa mùa thu hoặc đầu mùa ...

Farmvina

Tạo kiểng bonsai từ cành giâm

Phương pháp này rất ít tốn thời gian để hoàn thành tác phẩm bonsai hơn phương pháp gieo hột và cho phép các bạn dự kiến được vẻ cây bonsai tương lai. 1. Chọn cành giâm  Có thể lấy cành giâm từ cây bonsai có sẵn hay từ những cây khác. Chọn những cành mạnh ...