Articles for tag: hải đường, hoa hải đường, hoa thu hải đường, thu hải đường, trồng hải đường tại nhà, trồng hoa tại nhà, trồng hoa thu hải đường, trồng thu hải đường

Trồng hoa thu hải đường

Trồng hoa thu hải đường đẹp tại nhà

Có nhiều loại thu hải đường khác nhau, độ chịu nắng cũng có chút khác biệt nhưng nhìn chung vẫn là ưa nơi mát mẻ, nắng nhẹ nhàng, đất trồng ẩm, thoáng. Khi lá cây có những chỗ thâm là biểu hiện của bị úng, cần giảm lượng nước tưới. Hoa thu hải đường thường ...