Articles for tag: rau ăn quả, rau ăn trái, tại nhà

Trồng rau tại nhà là một thói quen tốt

Trồng rau tại nhà, tại sao không? Việc hàng ngày đi chợ phải chấp nhận dùng rau chưa sạch, chưa đảm bảo an toàn cho sức khỏe vẫn dễ hơn là thực hiện thói quen trồng rau tại nhà. Đây là điều không nên, nhất là khi khoa học kỹ thuật ngày nay tiên tiến, ...