Articles for tag: con số trong nghệ thuật cây cảnh, Farmvina, kinh nghiệm trồng cây, kỹ thuật trồng cây, ý nghĩa con số

Ý nghĩa của con số trong nghệ thuật cây cảnh

Nghệ thuật số trong cây cảnh Trong nghệ thuật cây cảnh thì số cành, số thân thường được lấy theo số lẻ, đó là theo quan niệm phương đông. Số lẻ tương trưng cho sự trường tồn vĩnh cửu, ngoại trừ số 2 đó là sự thể hiện sự hoà hợp trời đất, âm dương…. ...