Articles for tag: chiết cành, ghép, giâm cành, hoa hồng, nhân giống, nhân giống cây hoa hồng, trồng hoa hồng

nhân giống cây hoa hồng

Kỹ thuật nhân giống cây hoa hồng

Để nhân giống cây hoa hồng người ta có thể áp dụng phương pháp nhân hữu tính (bằng hạt) và nhân vô tính bằng cách chiết ghép, giâm cành….Nhân bằng hạt tuy có ưu điểm là tạo được nhiều cây con, nhưng có nhược điểm là đa số cây con không giữ được những đặc ...

Farmvina

Hướng dẫn giâm cành các loại Tùng

Giâm cành các loại tùng: Phương pháp giâm cành này có thể áp dụng với hầu hết các loài Tùng (Juniper) khác như tùng cối, duyên tùng, kim tùng … bởi chung một loài thì chúng có những đặc điểm tương tự như nhau thôi. Nên giâm cành vào giữa mùa thu hoặc đầu mùa ...