Articles for tag: cây cảnh, cây dương xỉ, dương xỉ, trồng dương xỉ

dương xỉ

Cách trồng và chăm sóc dương xỉ

Dương xỉ, một loài cây cảnh có tác dụng thanh lọc không khí, loại bỏ các chất gây ô nhiễm không khí trong nhà như formaldehyde, xelene và toluene rất hiệu quả. Một kết quả nghiêm cứu đã chứng minh một cây dương xỉ  có khả năng loại bỏ formaldehyde 1.863µg/ giờ. Với  căn phòng mới ...