Articles for tag: cây cảnh dáng, cây cảnh dáng hoành, cây cảnh dáng huyền, cây cảnh dáng trực, cây cảnh dáng xiêu, Farmvina, kinh nghiệm trồng cây cảnh, trồng cây cảnh

Cây cảnh dáng nào thì đẹp? Tìm hiểu 4 dáng cơ bản

Cây cảnh dáng nào thì đẹp? Còn tuỳ vào góc thẩm mỹ của mỗi người. Để tạo dáng cây cảnh, người tạo dáng phải biết phân loại các dáng cây cơ bản dựa vào dáng cây và số lượng cây trên gốc. Cây cảnh dáng trực (thế đứng) α = 0° Là cây cảnh có ...