Cùng chiêm ngưỡng các hoa lan đoạt giải AOS tháng 11/2017 vừa qua:

1) Cycnoches Richard Brandon ‘Mike’s Next’

Cycnoches warscewiczii x Cycnoches Jean E. Monnier
AM/AOS (83 điểm)

 • Chủ nhân: William Stender
 • Người chụp hình: Robert Hesse
 • Ngày: Tháng11/ 11, 2017
 • Vào sổ thưởng No: 20173790

Lịch sử cây hoa lan

Trên một vòi hoa uốn cong dài 33 cm, có 8 hoa nở đầy đặn, màu sắc nổi bật, những hoa đực không úp xuống; các lá đài và cánh hoa có màu vàng chanh, ở tâm khảm thêm màu rượu chát, có những chấm mờ màu rượu vang đỏ trên toàn bộ các chi tiết của hoa; ở phần cánh hoa thì những chấm đó có vẻ lớn hơn và tập trung ở phần chân của cánh hoa; môi có hình như cái mai đào đất, màu vàng, ở tâm có màu xanh lá cây nhạt, hai phần ba cái môi có những đốm dầy màu rượu vang đỏ, các đốm đó liên kết lại với nhau thành mảng ở giữa môi; trụ hoa màu vàng kéo ra tận mép với những đốm màu rượu vang đỏ, nắp bao phấn màu rượu vang đỏ đậm.

hoa lan đoạt giải AOS
Hình trên: Cycnoches Richard Brandon ‘Mike’s Next’

2)    Pleurothallis allenii ‘Marcella’

CCM/AOS (82 điểm)

 • Chủ nhân: Len Zieff
 • Người chụp hình: Robert Hesse
 • Ngày: Tháng11/11, 2017
 • Vào sổ thưởng No:20173951

Trên 73 cụm hoa có 49 bông hoa nở qua các giai đoạn khác nhau và 24 nụ, sắp xếp khá đẹp trên một khóm cây 19 cm x 29 cm được g8a1n trên một tấm dớn 8 cm x 10 cm, tấm dớn đó ghép trên một mảnh gỗ tuyết tùng có kích thước 8,5 cm x 17 cm; các lá đài và cánh hoa màu rượu vang đỏ, các phân đoạn có màu hoa cẩm chướng, đặc biệt là ở phần lá đài; môi và trụ hoa màu đỏ tía; nắp phấn hoa màu vàng.

hoa lan đoạt giải AOS
Hình trên: Pleurothallis allenii ‘Marcella’

Cách tưới phân cho cây hoa lan

3)  Clowesetum Lydia Pan ‘Mystic Sunrise’

Catasetum Frilly Doris x Clowesetum Upper Echelon

AM/AOS (84 điểm)

 • Chủ nhân:Lydia Pan
 • Người chụp hình:Robert Hesse
 • Ngày: Tháng11/11, 2017
 • Vào sổ thưởng No:20173952

Những bông hoa phẳng, tổng cộng có 16 bông khá đẹp, thêm vào đó là ba nụ chưa nở trên một vòi hoa uốn cong dài 38 cm; các lá đài và cánh hoa có màu vàng chanh, với những sọc và đốm màu máu bò; môi hoa khum khum, giữa có màu  vàng mơ sáng, gần phần ngọn của môi pha chút vàng chanh, với những chấm màu máu bò dọc theo rìa của môi có lông; Trụ hoa màu ngà, điểm những chấm màu máu bò ở mặt sau; nắp phấn hoa màu trắng. Hoa có hương thơm của chanh.

hoa lan đoạt giải AOS
Hình trên:  Clowesetum Lydia Pan ‘Mystic Sunrise’

4)    Aerides Punchinello ‘Bab’s Beauty’

Aerides odorata x Aerides lawrenceae

CCE/AOS (91 điểm)

 • Chủ nhân:Peter Breed
 • Người chụp hình:James Harris
 • Ngày: Tháng11/10, 2017
 • Vào sổ thưởng No:20171370

Có rất nhiều hoa, khoảng 168 hoa và 235 nụ trên những vòi hoa uốn cong dài chừng 60 cm, làm cho cả cây hoa mạnh khỏa, phát triển tốt chiếm một không gian 68 cm chiều rộng và 74 cm chiều cao, trên một tấm gỗ 20 cm. Các lá đài và cánh hoa có màu trắng như pha-lê, riềm hoa  khảm màu đỏ tía nhạt, càng xuống phía chân thì màu này càng nhạt hơn; môi hoa như có khớp nối, với màu đỏ tía, phần dưới chân thì nhạt hơn, tuyến mật có màu xanh lá nhạt; trụ hoa màu trắng, phần chân có màu đỏ nhạt; cánh hoa cứng và trên mặt như có sáp.

hoa lan đoạt giải AOS
Hình trên: Aerides Punchinello ‘Bab’s Beauty’

5)    Aerides Punchinello ‘Bab’s Beauty’

Aerides odorata x Aerides lawrenceae

AM/AOS (85 điểm)

 • Chủ nhân:Peter Breed
 • Người chụp hình:James Harris
 • Ngày: Tháng11/10, 2017
 • Vào sổ thưởng No:20171371

Một trăm sáu mươi tám Hoa và 235 chồi trên tám cụm hoa, dáng thanh lịch trên các vòi hoa dài cong trung bình 60cm, sắp xếp đẹp trên một không gian rộng 68-cm và cao 74 cm , cây cứng cáp, được trồng  trên một tấm ván 20 cm; lá đài và cánh hoa mà pha lê trắng, khảm màu tím nhạt ở quanh riềm; môi như có khớp nối, màu hồng sáng, dưới chân màu có phần nhạt hơn , tuyến mật màu xanh lá; trụ hoa mà trắng, phần chân có màu hồng nhạt; các cánh hoa cứng và như có sáp. Cây này cũng nhận được giải thưởng CCE, 20171370 ở trên (cây số 4)

hoa lan đoạt giải AOS
Hình trên: Aerides Punchinello ‘Bab’s Beauty’

6)    Phalaenopsis hieroglyphica ‘Linda’s Beauty’

HCC/AOS (79 điểm)

 • Chủ nhân:Peter Breed
 • Người chụp hình:James Harris
 • Ngày: Tháng11/10, 2017
 • Vào sổ thưởng No:20171367

Ba hoa trên một cụm hoa; lá đài và cánh hoa màu rượu vang đỏ với rõ ràng garnet thanh; môi màu hoa tử đinh hương ở tâm, có nhiều lông tơ, thùy bên màu vàng với những chấm màu tím , trụ hoa màu trắng, khảm những đốm màu hoa tử đinh hương, nắp bao phấn màu vàng; cánh hoa như có sáp.

hoa lan đoạt giải AOS
Hình trên: Phalaenopsis hieroglyphica ‘Linda’s Beauty’

7)    Paphiopedilum In-Charm Gold ‘Ben Belton’

Paphiopedilum Emerald Magic x Paphiopedilum helenae

AM/AOS (82 điểm)

 • Chủ nhân:Ben Belton
 • Người chụp hình:James Harris
 • Ngày: Tháng11/10, 2017
 • Vào sổ thưởng No:20171369

6 Hoa trên sáu vòi cách đều nhau, toàn bộ cây lan cao 15 cm, tỏa ra chung quanh, đo theo chiều ngang được 50 cm, trồng trong một chậu nhựa trong đường kính 15 cm; lá đài sau màu vàng kim, pha màu gụ, rìa lưmáp trắng; lá đài bên màu rượu vang đỏ; các cánh hoa giống cái thìa, màu vàng kim, hai phần phần trên ánh lên màu gụ, riềm hơi quăn; phần túi (môi) mà vàng, ánh lên màu gụ; nhịp lép màu vàng, tâm màu xanh lá. Người trồng cây nà đã được giải thưởng CCM, số 20171372

hoa lan đoạt giải AOS
Hình trên:  Paphiopedilum In-Charm Gold ‘Ben Belton’

8)    Paphiopedilum In-Charm Gold ‘Ben Belton’

Paphiopedilum Emerald Magic x Paphiopedilum helenae

CCM/AOS (88 điểm)

 • Chủ nhân:Ben Belton
 • Người chụp hình:James Harris
 • Ngày: Tháng11/10, 2017
 • Vào sổ thưởng No:20171372

6 hoa trên sáu vòi hoa được sắp xếp đẹp mắt, tất cả trên một cây cao 15 cm, đường kính toàn bộ 50 cm, được trồng trong một chậu nhựa trong đường kính 15 cm; lá đài sau màu vàng kim, pha màu gụ, mép trắng; hai lá đài bên màu rượng vang đỏ; cánh hoa cứng, màu vàng kim, hai phần ba tính từ chân ánh lên màu gụ, riềm quăn; túi màu vàng, ánh lên màu gụ; nhịp lép màu vàng, ở tâm có màu xanh lá cây; Cây chắc khỏe; lá bóng; tính chất thực vật là lưỡng tính; Cây này cũng nhận được giải thưởng PM, 20171369.

hoa lan đoạt giải AOS
Hình trên: Paphiopedilum In-Charm Gold ‘Ben Belton’

9)    Phalaenopsis Chang Maw Jade ‘Rachel’

Phalaenopsis Yungho Gelb Canary x Phalaenopsis Yungho Gelblitz

AM/AOS (84 điểm)

 • Chủ nhân:Ben Belton
 • Người chụp hình:James Harris
 • Ngày: Tháng11/10, 2017
 • Vào sổ thưởng No:20171368

Hai hoa và một chồi được sắp xếp đẹp tốt trên một vòi hoa; các lá đài và cánh hoa màu kem, chuyển sang xanh trắng xung quanh mép; các mảng đỏ tía nhạt ở mặt trong của các lá đài bên; môi màu kem môi, mặt bên của sống giữa cánh hoa màu đỏ tía, các thùy bên màu vàng kim; trụ hoa và nắp bao phấn màu trắng; cây cứng cáp, lá bóng mờ.

hoa lan đoạt giải AOS
Hình trên: Phalaenopsis Chang Maw Jade ‘Rachel’

10)    Phragmipedium Triplett’s Coral Principessa ‘H.P. Norton’

Phragmipedium Prissy x Phragmipedium kovachii

HCC/AOS (77 điểm)

 • Chủ nhân:Graham Ramsey
 • Người chụp hình:James Harris
 • Ngày: Tháng11/10, 2017
 • Vào sổ thưởng No:20171366

Có một hoa, màu hồng cá hồi, trong rất đứng đắn, trên một vòi hoa dựng đứng; các lá đài và cánh hoa có lông tơ; túi có những đường cong mà hồng cá hồi đậm hơn, phần bên trong túi màu kem, có những chấm màu hồng cá hồi, cũng có lông tơ; nhịp lép màu kem, khảm thêm màu hồng cá hồi ở tâm; cây cứng cáp; lá mượt như nhung.

hoa lan đoạt giải AOS
Hình trên: Phragmipedium Triplett’s Coral Principessa ‘H.P. Norton’

11)    Paphiopedilum Spring Wolf ‘Max & Bryon’

Paphiopedilum Dire Wolf x Paphiopedilum Spring Moonbeam

HCC/AOS (79 điểm)

 • Chủ nhân:Max Thompson & Bryon Rinke
 • Người chụp hình:Bryon Rinke
 • Ngày: Tháng11/04, 2017
 • Vào sổ thưởng No:20172693

Có 3 hoa trên ba vòi hoa dựng đứng, cứng cáp, vói hoa dài tới 20 cm cùng với một vòi hoa đang hình thành; các lá đài màu trắng với các sọc màu xanh lá; các cánh hoa màu trắng pha xanh lá, với những đường gân màu xanh lá đậm; nhịp lép màu xanh lá nhạt, khảm màu xanh lá đậm; bầu nhụy rộng 0,7 cm, dài 7,0 cm, mà xanh lá có những đường sọc theo chiều dài; cây trung bình, lá như có sáp.

hoa lan đoạt giải AOS
Hình trên: Paphiopedilum Spring Wolf ‘Max & Bryon’

12)    Acianthera scalpricaulis ‘Bryon’

CCM/AOS (83 điểm)

 • Chủ nhân:Bryon K. Rinke
 • Người chụp hình:Bryon Rinke
 • Ngày: Tháng11/04, 2017
 • Vào sổ thưởng No:20172690

Chính mươi tư hoa và 42 nụ trên cụm hoa dài 33 cm, với đường kính toàn cây đo được 56 cm, cao 29 cm, được trồng bằng vỏ cây và rêu nước, trong một chậu nhựa 10 cm; Lá đài sau thẳng đứng, đầu lá đài khum khum, có màu cam nhạt; các lá đài màu cam nhạt, liên kết với nhau, hơi cong về phía trước; các cánh hoa trong mờ, màu da cam sáng, mép cánh hoa hơi ôm lấy trụ hoa; môi hoa màu cam nhạt, dọc tâm là các rãnh có các vết chai; Trụ hoa và nắp phấn hoa màu cam nhạt; thân cây khá dầy; lá gần như có sáp; là loài có xuất xứ từ Ecuador, được xác định bởi Carlyle Luer (năm 2015). Cây này đã nhận được giải thưởng trước đây CBR 20051690.

hoa lan đoạt giải AOS
Hình trên: Acianthera scalpricaulis ‘Bryon’

13)    Cattleya pumila ‘Jocelyn’

HCC/AOS (78 điểm)

 • Chủ nhân:James G. Morris
 • Người chụp hình:Ramon de los Santos
 • Ngày: Tháng11/01, 2017
 • Vào sổ thưởng No:20171293

Có hai hoa được sắp xếp đẹp mặt và mộ hoa đang hình thành trên ba vòi hoa; Các lá đài có màu hoa oải hương đậm, phía đầu cánh màu trắng; các cánh hoa cũng có màu hoa oải hương, có những tia bằng màu hoa oải hương nhạt, khi ra đến riềm thì có màu đậm hơn; họng của môi màu vàng nhạt, các thùy bên đậm ôm lấy trụ hoa màu oải hương, thùy giữa lại có màu hạt dẻ đậm, riềm cong lên. Thân cây chắc khỏe, lá cây có những chấm như bụi kim cương, môi mướt như nhung.

hoa lan đoạt giải AOS
Hình trên: Cattleya pumila ‘Jocelyn’

14)    Bulbophyllum rothschildianum ‘Joan’

AM/AOS (83 điểm)

 • Chủ nhân:Joan Gunn
 • Người chụp hình:Ramon de los Santos
 • Ngày: Tháng11/01, 2017
 • Vào sổ thưởng No:20171294

Có tới 126 hoa và 10 nụ, trên 21 vòi hoa khum khum như cái ô; lá đài sau màu lục nhạt, với những sọc màu hạt dẻ; các lá đài bên ngửa lên, mà lục nhạt với các chấm màu hạt dẻ rõ rệt, đường sọc giữa màu hạt dẻ đậm, những núm tua ở ngoại biên màu hạt dẻ; môi như có khớp nối, màu hạt dẻ đậm; trụ hoa màu lục nhạt, nắp phấn hoa màu hạt dẻ; cây khỏe, lá mịn như nhung.

hoa lan đoạt giải AOS
Hình trên: Bulbophyllum rothschildianum ‘Joan’

Phạm Tiến Khoa

Originally posted 2018-01-18 09:10:57.

Viết một bình luận