1. Tưới nước cho lan dendrobium:
Tưới nước giúp lan Dendro duy trì độ ẩm trong giai đoạn tăng trưởng. Lượng nước tưới tuỳ theo giai đoạn sinh trưởng, phát triển của cây và tuỳ theo mùa. Thường mùa nắng tưới 2 lần vào lúc sáng sớm và 3 giờ chiều. tưới ướt lá và giá thể.
lan dendro
Sự phát triển của chồi ngủ thành cây lan dendro con
2. Bón phân lan Dendro:
Có thể tạm chia 3 giai đoạn chính để bón phân cho lan dendrobium:
a. Bón phân trong giai đoạn cây lan dendro con: Từ cây mô mang ra vườn ươm đến khi ra đến vườn trồng sản xuất (khoảng 4-6 tháng)
Một số loại phân thường dùng:
– Atonik dùng 2-6 giọt/lít nước
– NPK 30-10-10 hoặc NPK 30-15-10 dùng 0.5g-1g/lít
– Vitamin B1 dùng 1ml/lít
Phun định kỳ 2 lần/tuần, có thể sử dụng NPK kết hợp với vitamin B1 để tưới cho lan con.
bGiai đoạn cây ra vườn sản xuất đến cây trưởng thành: đây là giai đoạn tăng trưởng mạnh nhất
Một số loại phân thường dùng:
– Phân cá Fish Emulsion 1ml/lít nước
– NPK 20-20-20 (1-1.5gam/lít)
– Vitamin B1 dùng 1ml/lít
– NPK 30-15-10 dùng 1-1.5g/lít Phun định kỳ 5 ngày/ lần.
Cách dùng:

Phân NPK 30-15-10 kết hợp vitamin B1 phun 2 lần/tuần. Phun liên tiếp 2-3 tuần; sau đó phun 1 lần NPK 20-20-20; tiếp theo phun phân cá. Sau đó phun lặp lại phân 30-15-10 và Vitamin B1 như từ đầu.

Ngoài ra có thể bón thêm vào gốc bằng phân Dynamic 5 – 7 cục/gốc.
c. Giai đọan cây chuẩn bị ra hoa và nuôi hoa lan Dendro:
Đây là tuổi liên quan đến quá trình hình thành mầm hoa, chất lượng hoa và độ bền của hoa
Một số loại phân dùng:
– NPK 20-20-20 (1-1.5gam/lít)
– Phân cá Fish Emulsion 1ml/lít nước
– Vitamin B1 dùng 1ml/lít
– NPK 6-30-30 1g/l

Originally posted 2014-04-21 22:15:34.