Articles for tag: Farmvina, hoa păng xê, păng xê, pensee

hoa Păng xê

Cách trồng và chăm sóc hoa Păng xê

Hoa păng xê nở từ tháng 11 năm này đến tháng 5 năm sau. Sau khi cải tạo giống, hoa bướm pansy được trồng phổ biến nên có rất nhiều chủng loại và màu sắc. Cây hoa păng xê có thể chịu rét, nên đặt cây ở vị trí có điều kiện dễ thoát nước ...