Articles for tag: bông trang, ghép, hoa trang, nhiều màu

Cách tạo cây bông trang có nhiều màu

Cách tạo cây bông trang có nhiều màu

Để trả lời câu hỏi này, thông qua ban tổ chức Hội hoa xuân Thành phố chúng tôi đã tìm gặp được người tạo ra cây hoa độc đáo này. Chú cho biết cây hoa này có được không phải do lai tạo mà là do chú đã kiên trì và chịu khó ghép nhiều ...