Articles for tag: chăm sóc địa lan, địa lan, lann, trồng địa lan

Chăm sóc địa lan (Cymbidium) như thế nào?

Cách chăm sóc địa lan sau khi đem về. Khi đi mua địa lan để trồng dù là cây đã ra hoa hay cây còn nhỏ đều phải làm rõ lai lịch để biết cách chăm sóc địa lan. Địa lan cần hoàn chỉnh, nhiều lá, lá tươi, thân già phình to, sinh trưởng khỏe. Cây ...