Articles for tag: cách trồng hoa đào, cây đào, cây đào Tết, cây hoa đào, hoa đào, hoa đào nở, hoa đào phai GL2-2, hoa đào Tết

giống hoa Đào

3 giống hoa đào tại Việt Nam và cách trồng

Thông qua đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu tuyển chọn những giống hoa đào mới phục vụ SX”, Viện Nghiên cứu rau quả đã chọn tạo được 3 giống hoa đào mới chất lượng cao, hình thức đẹp, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng. Đó là các giống GL2-1, GL 2-2 và ...