Articles for tag: cây hoa cúc, cúc, cúc mặt trời, hoa cảnh, hoa cảnh ban công, hoa cúc, hoa cúc mặt trời, trồng cúc, trồng cúc mặt trời, trồng hoa cúc

Hoa cúc mặt trời

Hoa cúc mặt trời chăm sóc ra sao?

Cúc mặt trời là những cây ưa nắng, khí hậu khô thoáng, nhu cầu nước thấp. Vì vậy, cúc mặt trời thích hợp trồng ở ban công, ngoài vườn. Theo phương Đông thì cúc mặt trời thể hiện sự trung thực, lòng trung thành và có sức mạnh thu hút may mắn vào nhà. Cúc ...