Articles for category: Bồ đề, Cây cảnh

Kỹ thuật chăm sóc cây Bồ Đề

Kỹ thuật chăm sóc cây Bồ Đề bạn cần biết

Cây Bồ Đề (Ficus religiosa) là một loài cây có ý nghĩa tâm linh đặc biệt trong Phật giáo, gắn liền với sự giác ngộ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đặc điểm sinh thái:  Bồ đề là loài cây tiên phong, đòi hỏi nhiều ánh sáng, chịu rét tương đối khoẻ nhưng không ...