1. Thời vụ: 

Chính vụ: gieo củ cải từ tháng 8 đến cuối tháng 9. Vụ muộn; gieo tháng 10, tháng 11. Vụ chiêm hè: gieo tháng 4, tháng 5.

2. Làm đất, bón phân , gieo hạt củ cải:
– Dùng loại thùng xốp có đáy sâu khi trồng để thu hoạch củ cải. Xử lí việc thoát nước tốt bằng cách đục lỗ ở đáy thùng.

trồng củ cải
Trồng củ cải trong thùng xốp

– Dùng hỗn hợp đất trộn gồm sơ dừa, tro trấu, phân hữu cơ (có thể dùng phân bò ủ hoai). Cho đất vào thùng xốp chiều dày lớp đất tối thiểu 40 cm.
– Dùng hạt cải mua dùng cho trồng lấy củ, hoặc có thể sử dụng cây con sau khi trồng rau mầm cấy ra. Khoảng cách hàng cách hàng 15 cm, cây cách cây 20 cm. Nếu trồng hạt dùng que đục lỗ sâu 2 – 3cm sau đó gieo vào mỗi lổ từ 2 – 3 hạt cải lấp đất lại. Sau khi gieo tưới ẩm toàn bộ thùng xốp đến khi đạt độ ẩm bảo hòa.
– Có thể ủ phân chuồng với lân và kali để cho thật hoai dùng để bón lót trước khi gieo hạt 3 ngày.

3. Chăm sóc củ cải:
– Hai ngày tưới một lần cho đến khi mọc. Chỉ tưới lướt để giữ ẩm chứ không cần tưới đẫm nước.

– Cây có 2 – 3 lá thật thì tỉa lần thứ nhất, rồi bón thúc lần đầu bằng nước phân pha loãng;
– Sau đó 5 – 7 ngày tỉa lần thứ hai kết hợp với nhặt cỏ, để lại khoảng cách 15 – 20 cm một cây.
– Sau đó bón thúc lần thứ hai.
– Bón thúc lần ba khi cây đang phát triển.
4. Phòng trừ sâu bệnh:
– Sâu bệnh hại củ cải giống như sâu bệnh hại các loại rau cải, đặc biệt là rệp rau và bọ nhẩy, cần phát hiện sớm và phun phòng kịp thời.
– Chú ý không nên gieo 2 – 3 đợt cải củ trên cùng một một hỗn hợp đất mà chưa qua xử lí (ủ nóng).
5. Thu hoạch củ cải:
– Vụ chính sau khi gieo 60 – 70 ngày được thu hoạch; vụ muộn phải 80 – 100 ngày mới được thu hoạch, trái lại vụ chiêm chỉ 25 – 35 ngày là thu hoạch cả cây, ăn cả lá, rễ, củ rất bé có vị hăng gắt.
Bài viết từ diễn đàn rausach.com.vn

Originally posted 2014-04-19 13:15:18.