20/04/2014

Hướng dẫn bạn trồng cây rau đay dễ dàng

1. Giống : Có 2 loại: Rau đay đỏ có sọc xanh và rau đay xanh 2. Thời vụ : Rau đay trồng được quanh năm, tốt nhất là vụ đông xuân. 3. Chuẩn bị: – Sử dụng khay trồng […]