Articles for tag: bonsai, cách uốn cành rơi, Farmvina, kỹ thuật uốn cành rơi, Lâm Ngọc Vinh, tán lá bonsai, tạo hình bonsai, trồng bonsai, uốn cành

Cách uốn cành rơi đẹp – Lâm Ngọc Vinh

Cành rơi như thế nào là đẹp? Kỹ thuật uốn cành rơi thường áp dụng đối với những cây thân cao, dáng văn nhân, hoặc những cây lỡ có cành mọc hơi cao nhưng tác giả lại muốn kéo thấp xuống cho ấm tàn. Có thể áp dụng kỹ thuật này cho bất kỳ cây ...

Tạo hình bonsai như thế nào?

Đặc điểm: Các loại kiểng cây như thiên tuế, cau, trúc đùi gà, trúc Nhật, Thiết mộc lan, tùng, Trắc bách diệp… rất cần được bón phân thường xuyên để duy trì thế cây và tán cây được cân đối Nguyên tắc tạo hình bonsai: – Tạo cân đối: Một cây thiết kế đẹp cần ...