Articles for tag: lộc vừng, nở hoa

Cho lộc vừng nở hoa theo ý muốn

Lộc Vừng: Kỹ thuật cho nở hoa theo ý muốn

Lộc vừng là cây trồng khá phổ biến hiện nay, cây cho hoa đẹp, màu đỏ chói lòa và đặc biệt rất sai hoa. Hiện nay đã có khá nhiều người trồng cây lộc vừng và uốn tạo thế nó thành một cây cảnh bonsai có giá trị kinh tế cao, trong khi đó, trước kia người ...