Articles for tag: cúc sao nháy, hoa cảnh, hoa cúc, hoa kiểng, trồng cúc, trồng cúc sao nháy, trồng hoa

cúc sao nháy

Cúc sao nháy: Trồng dễ ơi là dễ!

Tìm hiểu về cúc sao nháy Tên khoa học: Cosmos bipinnatus, Cav.  Họ thực vật: Tên thông thường Việt Nam: Cúc Sao Nháy, Hoa Chuồn Chuồn. Trong bộ môn thực vật, họ hàng Hoa Cúc (Compositae: Asteraceae) có thể xem là đa dạng với nhiều loài khá đẹp và rất phổ biến nhiều nơi ở ...