Articles for tag: chăm sóc địa lan, địa lan, lann, trồng địa lan

Chăm sóc địa lan (Cymbidium) như thế nào?

Cách chăm sóc địa lan sau khi đem về. Khi đi mua địa lan để trồng dù là cây đã ra hoa hay cây còn nhỏ đều phải làm rõ lai lịch để biết cách chăm sóc địa lan. Địa lan cần hoàn chỉnh, nhiều lá, lá tươi, thân già phình to, sinh trưởng khỏe. Cây ...

Chăm sóc địa lan thời kỳ ra hoa như thế nào?

Cách chăm sóc địa lan thời kỳ ra hoa Muốn điều tiết được thời kỳ ra hoa của địa lan cần phải hiểu rõ các yếu tố ảnh hưởng đến việc ra hoa của nó, từ đó có cách chăm sóc địa lan một cách phù hợp. Đặc điểm thời kỳ ra hoa của địa ...