Articles for tag: cây thược dược, hoa cảnh, hoa kiểng, hoa thược dược, thược dược, trồng hoa, trồng hoa thược dược

Ý nghĩa hoa Thược Dược

Hoa thược dược có nguồn gốc từ Mexico, được mang vào Tây Ban Nha năm 1789 và đã trang điểm cho vườn hoa của Hoàng gia trong suốt 9 năm, sau đó Tây Ban Nha mới cho phép nó được du nhập vào các nước khác ở Châu Âu. Chính ở các nước này, Thược ...