Articles for tag: bông cúc, Farmvina, hoa cúc, nhân giống, trồng cúc, trồng hoa cúc

nhân giống hoa cúc

Nhân giống hoa cúc theo phương pháp nào?

Nhân giống hoa cúc theo phương pháp nào? Hiện trong SX đang sử dụng 4 phương pháp nhân giống chính đối với hoa cúc đó là: Tách mầm giá: Cây giống được trồng bằng tách mầm giá. Giâm cành: Cây giống trồng bằng giâm ngọn cành (từ cây được giữ qua hè). Nuôi cấy mô ...