Articles for category: Mồng tơi, Rau ăn lá

Mồng tơi: Công dụng và lưu ý khi trồng

Mồng tơi hay mùng tơi có tên khoa học là Basella alba L., thuộc họ Mồng tơi (Basellaceae). Đây là loại cây dây leo quấn, mập và nhớt, sống hàng năm hay hai năm. Lá dày hình tim, mọc xen, đơn, nguyên, có cuống. Mồng tơi có hoa hình bông mọc ở kẽ lá, màu ...