Articles for tag: cây thuỷ sinh, dinh dưỡng

cây thuỷ sinh

Cây thuỷ sinh: Các chất dinh dưỡng cần thiết

Nếu ta không chú ý chăm sóc cây thuỷ sinh, hoặc ít chú ý tới nó, chúng dễ bị thiếu chất dinh dưỡng. Chúng ta cùng tìm hiểu các triệu chứng. Triệu chứng bắt đầu trên lá non Vàng lá: Lá non bị vàng, không còn xanh mà ngả ra màu vàng chanh hoặc trắng. ...