Articles for tag: bứng cây mai, bứng mai, cây hoa mai, di chuyển cây mai, hoa mai, kỹ thuật trồng mai, trồng hoa mai, trồng mai

Farmvina

Bứng mai: Thời điểm và kỹ thuật

Hướng dẫn bạn cách bứng mai Một cây mai dưới đất cần đưa lên chậu, hoặc di chuyển cây tới vị trí khác cần có những kỹ thuật khi bứng mai. Chúng ta vẫn tuân thủ như khi bứng những loại cây khác, nhưng do đặc điểm sinh học “khó tính”, nên bứng mai là việc ...