Lan đai châu – ngọc điểm

20/04/2014

Kinh nghiệm chăm sóc lan Đai Châu trên diễn đàn

Lan ĐAI CHÂU (Ngọc Điểm) là loại lan khá dễ trồng và chăm sóc nếu hiểu được các đặc tính sinh trưởng của chúng. 1. Về giá thể trồng lan ĐAI CHÂU: Có thể nói bất cứ giá thể trồng […]