phật thủ

Cách chiết cành và giâm cành cây Phật thủ

1. Phương pháp chiết cành. Chiết cành là tạo ra sự mọc rễ ở cành để có cây con đem trồng. Sự chiết cành dựa vào tập tính của cây là: Rễ cây hút thức ăn trong đất gồm các hợp chất hữu cơ, các muối khoáng. Các chất này (gọi là nhựa nguyên) được …

Cách chiết cành và giâm cành cây Phật thủ Đọc Tiếp »