Hệ thống tìm kiếm thông minh
19/04/2014

Dùng trên mọi thiết bị

Farmvina.com được thiết kế để sử dụng trên tất cả mọi thiết bị, từ máy tính để bàn (PC), laptop, notebook, cho đến máy tính bảng hay điện thoại thông minh. Với tính năng này, bạn có thể truy cập trang web bất kỳ lúc nào, từ bất kỳ nơi đâu và bằng bất kỳ thiết bị tin học hiện hữu.

Loading...
Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.