hành thạch sanh

Trồng hành tây ‘Thạch Sanh’

Bạn có thể dùng dao cắt lấy đoạn cuối có rễ của củ hành tây và giữ lại. Trồng đoạn cuối của củ hành tây trong một khay nước hoặc trực tiếp xuống đất, chúng sẽ mọc lại. Bạn có thể thu hoạch lá hoặc chờ để thu hoạch củ. Phần lá của hành tây …

Trồng hành tây ‘Thạch Sanh’ Đọc Tiếp »