Cây bồ đề

Kỹ thuật chăm sóc cây bồ đề

Đặc điểm sinh thái: Bồ đề là loài cây tiên phong, đòi hỏi nhiều ánh sáng, chịu rét tương đối khoẻ nhưng không chịu được nhiệt độ cao và khô hạn. Cây phát triển mạnh trên đất sâu ẩm, tơi xốp, đất trồng lúa nương sau 1-2 vụ. Ở vùng cao thích hợp với loại bồ …

Kỹ thuật chăm sóc cây bồ đề Đọc Tiếp »